top of page

COVID-19 : Luzowanie Obostrzeń

[EN↴]UWAGA NOWE ZASADY Andaluzja rozpoczyna okres stopniowego poluzowania ograniczeń nałożonych w celu powstrzymania ekspansji koronawirusa. Zostaną ustanowione dwie fazy, w których zostaną złagodzone środki dotyczące mobilności między gminami i prowincjami, otwarcia handlu i zmiana godziny policyjnej.


Faza 1 : od 12 do 17 grudnia ​- Dozwolona mobilność między gminami w tej samej prowincji, czyli przykładowo bez problemu pojedziemy już z Marbelli do Malagi - Centra handlowe i sklepy mogą być czynne do godz 21:00 - Restauracje nadal czynne tylko do godz 18:00, odbiór zamówienia w restauracji do godz 21:30, dowóz do domu do godz 23:30. - Godzina policyjna nadal w godzinach 22:00 - 7:00 Faza 2 : od 18 grudnia do 10 stycznia - Dozwolona mobilność między różnymi prowiciami Andaluzji, czyli z Malagi pojedziemy do Sevilli czy Granady. Nadal nie będzie można opuszczać regionu z wyjątkiem terminu świątecznego. - Godzina policyjna między 23:00 a 6:00 - Centra handlowe, sklepy i wszelka działalność przywracają swoje normalne godziny otwarcia - Restauracje czynne od godzin porannych do godz 18:00, a następnie od godz 20:00 do godz 22:30 Okres świąteczny od 23 grudnia do 6 stycznia - Możliwość wyjazdu i wyjazdu z Andaluzji w celu odwiedzin rodziny - W dniach 24,25,31 grudnia i 1 stycznia dozwolone spotkania do 10 osób, w pozostałe dni do 6 osób - W Wigilie i Sylwestra godzina policyjna rozpocznie sie o godz 1:30 w nocy

- Ponadto od 10 grudnia prócz negatywnego wyniku testu PCR akredytowany jest również test molekularny TMA, dzieci poniżej 6 roku życia są zwolnione z obowiązku. Dokument potwierdzający negatywny wynik testu musi być sporządzony w j.angielskim, hiszpańskim, od 10 grudnia również francuskim i niemieckim.


Więcej informacji na naszej stronie https://www.mymalaga.pl/zasady-podrowania-do-hiszpanii... .

NEW MEASURES Andalusia begins a period of gradual loosening of restrictions imposed to contain the expansion of the coronavirus. Two phases will be established, in which measures will be relaxed regarding mobility between municipalities and provinces, opening of trade and changing the curfew.

Phase 1: December 12-17

- Permitted mobility between municipalities in the same province, for example, we can easily travel now from Marbella to Malaga - Shopping centers and shops may be open until 21:00 - The restaurants are still open only until 6:00 p.m., order collection in the restaurant until 9:30 p.m., home delivery until 11:30 p.m. - The curfew is still 22:00 - 7:00

Phase 2: December 18 to January 10

- Allowed mobility between different provinces of Andalusia, i.e. from Malaga we will go to Seville or Granada. You will still not be able to leave the region except during the holiday period. - The curfew between 23:00 and 6:00 - Shopping centers, shops and all activities will be restored to their normal opening hours - Restaurants open from the morning until 6:00 p.m. and then from 8:00 p.m. to 10:30 p.m. Christmas period from December 23 to January 6

- Entry and exit of Andalucia permitted for family visits only - On December 24, 25, 31 and January 1, meetings up to 10 people are allowed, on other days up to 6 people - On Christmas Eve and New Year's Eve, the curfew will start at 1:30 am

- Additionally from December 10, the TMA molecular test is also accredited, children under the age of 6 are exempt. The test must be written in English or Spanish, from 10 December also French and German. More information on our web https://www.mymalaga.pl/rules-of-traveling-to-spain...
Comments


bottom of page