top of page

COVID-19: Nowe Restrykcje

EN↴] NOWE RESTRYKCJE Po okresie świątecznym Andaluzja po raz kolejny zamyka się i od dzisiaj 11 do 24 stycznia wprowadza nowe restrykcje. - Zamknięcie granic Andaluzji, co oznacza że można opuścić albo wjechać do regionu tylko w wyjątkowych sytuacjach

- Utrzymanie mobilności między różnymi prowiciami Andaluzji, czyli z Malagi pojedziemy do Sevilli czy Granady, jednak Justa de Andalucia zastrzegła sobie, że może się to zmienić jeśli rada ekspertów doradziłaby wprowadzenie takiego rozwiązania

- Godzina policyjna między 22:00 a 6:00

- Centra handlowe, sklepy i wszelka działalność będzie czynna do godz. 20

- Restauracje czynne do godz 18:00, kawiarnie mogą być czynne do godz 20.00 pod warunkiem, że nie serwują napojów alkoholowych

- Jedzenie może być odbierane w restauracjach do godz 21:30, zamówienia telefoniczne mogą być przyjmowane do godz 22:30, dostawa do domu do godz 23:30


Ponadto utrzymano zamknięcie obwodu ośmiu gmin Campo de Gibraltar o wysokim wskaźniku zakażeń, a także podjęto decyzję o zamknięciu obwodu gminy Añora (Córdoba). To miasto, wraz z La Línea de la Concepción (Kadyks), są jedynymi w Andaluzji na poziomie czwartym stopień drugi, dlatego zdecydowano się ograniczyć wszelką działalność handlową, hotelarską i rekreacyjną.

Więcej informacji na naszej stronie https://www.mymalaga.pl/zasady-podrowania-do-hiszpanii... . New restrictions After the holiday season, Andalusia is introducing new restrictions from today 11 January until 24th January

- The borders of Andalusia will be closed, which means that you can only leave or enter the region in exceptional circumstances

- Allowed mobility between different provinces of Andalusia, i.e. from Malaga we will go to Seville or Granada, however it may change

- The curfew between 22:00 and 6:00

- Shopping centers, shops and all activities will be open until 8 p.m.

- Restaurants open until 6 p.m., cafeterias may be open until 8 p.m., provided that they do not serve alcohol

- Food can be picked up in restaurants until 21:30, telephone orders can be accepted until 22:30, home delivery by 23:30


Furthermore closure of the eight municipalities of Campo de Gibraltar with a high infection rate was maintained and a decision was made to close the perimeter of the municipality of Añora (Córdoba). This city, along with La Línea de la Concepción (Cadiz), are the only ones in Andalusia on the fourth level of the second degree, so it was decided to limit all commercial, hotel and recreational activities.
Comments


bottom of page