Ważne! 

  1. Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo na adres mailowy test ewaluacyjny znajomości języka hiszpańskiego,  który pozwoli przydzielić Państwa do odpowiedniej grupy. (Nie dotyczy osób, które wybrały poziom "A1 - początkujący" w formularzu. 

  2. Pamiętaj że wysyłając formularz zgłoszeniowy przez tę stronę akceptujesz ogólne warunki academii CILE