Wykłady Flamenco     

Wykład Emilia Dowgiało Wrocław 2014.jpg

Wykład Emilia Dowgiało Wrocław 2014.jpg

Wykłady z zakresu historii flamenco oraz wiedzy o flamenco. 

  • Jak i kiedy powstało?

  • Czy jest to muzyka Cyganów?

  • Odkrywanie prawy i obalanie mitów 

 

To i jeszcze więcej w niecodziennych opowieściach autorki pierwszej w Polsce rozprawy doktorskiej  „O flamenco polskim piórem. Kulturowe realia i słowne bariery”.