top of page

Miasto Światła

[EN↴] Badania dowodzą, ze człowiek mógłby znaleść radość bez kolorów, ale o wiele trudniej byłoby to uczynić bez światła, bowiem każdy widok, który sprawia nam radość, od wschodu słońca po rozpromieniona twarz, zawdzięczamy światłu odbitemu od otoczenia i skierowanemu ku naszych oczu. Światło stymuluje także produkcje witaminy D wpływając przez to na poziom serotoniny pomagającej w równoważeniu emocji. Już wiesz dlaczego tak dobrze mi tutaj? I dlaczego tak dobrze i Tobie w mieście światła, którym jest Malaga. Wszyscy jak ćmy nie możemy oprzeć się światłu, dlatego uwielbiam ten moment zatrzymania w słońcu,zwyczajne daje niezwyczajna radość www.MyMalaga.pl #malaga #andaluzja #przewodnikpomaladze . .

Research shows that people could find joy without color, but it would be much more difficult to do it without light, because every sight that makes us happy, from sunrise to radiant face, is due to the light reflected from the surroundings and directed towards our eyes. Light also stimulates the production of vitamin D, thus influencing the level of serotonin, which helps to balance emotions. You already know why I feel good here? And why you also feel it in the city of light, which is MalagaWe cannot resist the light, like moths, so I love this moment of stopping in the sun,simply gives extraordinary joy www.MyMalaga.pl
Comments


bottom of page